Wype?niacze

Kwas hialuronowy, tzw. wype?niacz. Chemicznie jest polisacharydem, kt?ry ma wyj?tkowe zdolno?ci do wi?zania wody. Jest najcz??ciej stosowanym, a tak?e najbardziej bezpiecznym tzw. wype?niaczem. Wype?niacze s? produktami wype?niaj?cymi nadmiar wolnej przestrzeni w obr?bie tkanek i mog? by? wstrzykiwane do sk?ry.

Wraz z wiekiem i wskutek oddzia?ywania promieniowania s?onecznego, palenia tytoniu, sk?ra zaczyna si? starze? – traci swoj? obj?to??, ulega scie?czeniu, zwiotczeniu, czego nast?pstwem jest tworzenie si? fa?d?w i nawis?w sk?ry. W medycynie estetycznej w?a?nie kwas hialuronowy jest najcz??ciej u?ywany do wype?niania zmarszczek i bruzd, poprawy owalu twarzy,modelowania twarzy, powi?kszania ust,rewitalizacji sk?ry. Na polskim rynku obecna jest szeroka gama wype?niaczy opartych na kwasie hialuronowym.S? to, m.in. Surgiderm, Restylane, Juvederm, Teosyal, Stylage, Succeev itd. Podany do sk?ry kwas hialuronowy utrzymuje si? ?r.od 6 do 9 m-cy, ulegaj?c stopniowej resorpcji.
Ewentualne dzia?ania niepo??dane s? bardzo rzadkie i szybko ust?puj?ce.